online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoExperimental and Clinical Physiology and Biochemistry
  • 2 of 13
Up
ECPB 2014, 68(4): 13–19
Experimental physiology and biochemistry

Role of angiogenesis in processes of healing of the stress-induced injuries of esophageal mucosa

SAVYTSKA M.
Abstract

Було вивчено особливості резистентності слизової оболонки стравоходу (СОС) та процесів регенерації неерозивних пошкоджень при стрес-індукованих ураженнях. Представлені результати експериментальних досліджень вікових особливостей функціонального стану ангіогенезу під час епітелізації стрес-індукованих ушкоджень слизової оболонки стравоходу (СОС) і порівняльний аналіз морфологічних змін СОС та модифікації активності ôакторів росту VEGF, EGF та цитокінів ІЛ-1β, ТНФ-α під час індукції стрес-індукованих ушкоджень СОС, а також у динаміці їх спонтанного гоєння через 24 та 48 год VEGF, EGF.

Keywords: слизова оболонка стравоходу, ангіогенез, цитопротекція, гоєння, стрес, VEGF, EGF, ІЛ-1β, ТНФ-α

Full text: PDF (Eng) 938K


Програмування - Roman.im