online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoExperimental and Clinical Physiology and Biochemistry
 • 3 of 10
Up
ECPB 2017, 77(1): 17–23
https://doi.org/10.25040/ecpb2017.01.017
Research articles

Peculiarities of Secular Trend of Physical Development Formation in Children Across Europe

N.V. MOSKVYAK, І.H. МUDRA
Abstract

Assessment of anthropometric parameters of junior 8-year-old schoolchildren in Lviv was performed, determined with 1-year intervals followed by comparison of obtained parameters with normative values in accordance with the evaluation criteria of physical development of schoolchildren in Ukraine. In comparative aspect, peculiarities of secular trend of physical development formation in children across Europe were assessed. It was recommended to process normative values of anthropometric parameters in accordance with grouping of regions into the southern, southwestern, western, central, eastern, and northern based on generalized landscape, climatic and environmental hygienic characteristics of Ukraine.

Added 01.03.2017

Keywords: schoolchildren, physical development, body mass index, secular trend

Full text: PDF (Eng) 348K

References
 1. 1. Baranov A, Kuchma V, Skoblyna N. The Physical Development Of Children And Adolescents At The Turn Of The Millennium. Moscow: Мedicine; 2008. 365.
 2. 2. Godina E. The secular trend: results and prospects. Human physiology. 2009;6:128-135.
 3. 3. Criteria for evaluating the physical development of children of school age: moh of ukraine order of 13.09.2013 № 802. Kyiv; 32.
 4. 4. Kuchma V, Skoblyna N, Mylushkyna Yu, Bokareva N. Comparative retrospective analysis of physical and biological development of moscow schoolchildren. Hygiene and sanitary science. 2012;4:47-52.
 5. 5. Melnyk V, Kozakevych N, Kozlovskyj A. Tables of physical development assessment of schoolchildren in gomel: recommendations for pediatricians, researchers, medical residents, postgraduate students, medical students. Gomel: gomsmu; 2012. 32.
 6. 6. Platonova A. The informativeness of international standards in the evaluation of the physical development of ukrainian schoolchildren. Hygiene and sanitary science. 2010;6:58-60.
 7. 7. Platonova A. Method of screening assessment of physical development by the quetelet index. Hihiyena naselenyx misc: collection of research papers. 2012;60:356-362.
 8. 8. Polka N, Platonova A. Evaluation of physical development of schoolchildren by international standards medical- ecological and socio-hygienic problems of maintaining health of children in ukraine: mater. Of scient.-pract. Conf. With international participation, kyiv. 2009:273-277.
 9. 9. Aušra petrauskienė, agnė rugytė, edita albavičiūtė. Marijampolės apskrities pirmokų mitybos ir fizinio išsivystymo ypatumai ir pokyčiai per penkerius metus. Visuomenės veikata 2014;2(65):87-95 (in lithuanian). hi.lt/lt/visuomenes-sveikata-2014-nr-2-65.html
 10. 10. Crzanowska M. Biologiczne i spoleczno-ekonomiczne determinanty rozwoju podskornej tkanki tluszczowej u dzieci i mlodziezy. Krakow: wyd. Monograf. Awf; 2002. 298.
 11. 11. De Onis M, Garza C, Victora C, Onyango A, Frongillo E, Martines J. The who multicentre growth reference study: planning, study design, and methodology. Food nutr. Bull. 2004;25(1):15-26.
 12. 12. De Onis M, Onyango A, Borghi E, Garza C, Yang H. Who multicentre growth reference study group. Comparison of the world health organization (who) child growth standards and the national center for health statistics/who international growth reference: implications for child health programmes. Public health nutr. 2006;9(7):942-947. doi.org/10.1017/phn20062005
 13. 13. Hermanussen M, Assmann C, Godina E. Who versus regional growth standards. International scientific conference growth charts: local versus international? Counted versus calculated. Vilnius; 2009. 18.
 14. 14. Hermanussen M, Godina E, Rühli F. growth variation, final height and secular trend. Homo - journal of comparative human biology. 2010;61(4):277-284. doi.org/10.1016/j.jchb.2010.06.001
 15. 15. Ignasiak Z, Sławińska T. Zmiany sekularne wybranych cech morfologicznych dzieci w wieku przedpokwitaniowym. Przegląd antropologiczny. 1986;52(1-2):181-185.
 16. 16. Kułaga Z, Różdżyńska A, Palczewska I, Grajda A, Gurzkowska B, Napieralska E et al. Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w polsce – wyniki badania olaf. Standardy medyczne. Pediatria. 2010;7:690-700 www. Pediatria.
 17. 17. Radochońska A, Dudzik S, Pperenc I. Trend sekularny w rozwoju fizycznym dzieci z rzeszowa w wieku od 7 do 14 lat. Przegląd medyczny uniwersytetu rzeszowskiego, rzeszów. 2005;2:113-120.
 18. 18. Wolanski N. Rozwoj biologiczny czlowieka. Podstawy auksiologii, gerontologii i promocii zdrowia. Warszawa: wyd. Naukowe pwn; 2006. 175.


Програмування - Roman.im