online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoExperimental and Clinical Physiology and Biochemistry
  • 2 of 14
Up
ECPB 2018, 83(3): 18–23
https://doi.org/10.25040/ecpb2018.03.018
Research articles

The Study of Acute Inhalation Effect of Nitroxoline on Experimental Animals

B.P. KUZMINOV, G.I. YASKIV, T.A. ALIYOKHINA
Abstract

Introduction. The effect of acute nitroxoline inhalation on experimental animals was studied. The test was performed on 4 groups of white rats, containing 8 animals, by intranasal administration of 0.2 ml of nitroxoline solution. Animals of the control group were injected with 0.2 ml of 0.9% NaCl solution.

Materials and methods. The experimental groups were formed according to the concentration of the single inhalation effect of a substance that corresponded to the suprathreshold, threshold and subthreshold concentrations of the compound in the working zone air concerning the calculated threshold of a single inhalation action.

Results. It was determined that acute nitroxoline inhalation effect in the following concentrations – 706.8, 235.6 and 78.5 mg/m3 – did not cause changes in the blood hemogram, biochemical parameters and circulating immune complexes on the first day of the experiment. The noticeable tendency towards the decreased erythrocyte count and the increased bilirubin level was observed on the second day after a single inhalation effect of the compound in animals of the experimental groups, although the indicators were not statistically significant (p>0.05). The concentration of nitroxoline 706.8 mg / m3 prolonged the duration of thiopental sleep by 1.9 times on the first day (p<0.001) and by 1.3 times on the second day (p<0.01) of the experiment. The obtained results proved the failure of the physiological detoxifying capacities of the body to conjugate and remove nitroxoline from the body completely during 24 hours.

Conclusions. The threshold of nitroxoline acute action (Lim ac) due to the duration of thiopental sleep for white rats in case of inhalation was 706.8 mg / m3. The chemical structure of the nitroxoline molecule did not reveal the properties of a valuable antigen capable of triggering toxic and allergic reactions in case of the single inhalation effect on the body.

Article recieved: 03.09.2018

Keywords: nitroxoline, acute inhalation effect, toxicity assessment, blood

Full text: PDF (Eng) 256K

References
  1. 1. Petrenko O. Vplyv shkidlyvykh khimichnykh rechovyn na orhanizm pratsivnyka vyrobnytstva. Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia. 2009;70:210–2).
  2. 2. Yaskiv HI. Pervynna toksykolohichna otsinka nitroksolinu na laboratornykh tvarynakh. Medychni perspektyvy. 2017;22(1):111-4).
  3. 3. Kuzminov BP, Zazuliak TS, Yaskiv GI, Turkina VA. Obhruntuvannia oriientovno bezpechnoho rivnia vplyvu nitroksolinu u povitri robochoi zony vyrobnychykh prymishchen. Suchasni problemy toksykolohii, kharchovoi ta khimichnoi bezpeky. 2016;3(75):39-42).
  4. 4. Kocyumbas IYa, redactor. Doklinichni doslidzhennia veterynarnykh likarskykh zasobiv. L'viv: Triada plyus; 2006. 360).
  5. 5. Trahtenberg IM, Tyichin VA, Sova RE, Korshun MN, Lubyanova IP; Trahtenberg IM, redactor. Osnovnyie pokazateli fiziologicheskoy normyi u cheloveka: rukovodstvo dlya toksikologov. Kyiv: Avitsenna; 2001. 372).
  6. 6. Kuznik BI. Kletochnyie i molekulyarnyie mechanizmyi regulyatsii sistemyi gemostaza v norme i patologii. Chita: Ekspress-izdatelstvo; 2010. 832).
  7. 7. Lazarenko IA, Melnykova NM. Porivniannia biokhimichnykh pokaznykiv krovi shchuriv za otruiennia yikh svyntsem v makrodyspersnii ta nanoformi. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal; 2012;1(84):85-9).
  8. 8. Vladymyrskaia EB. Clinical significance of blood test. Lektsyia. Internet: Rezhym dostupu: unimedao. ru/articles/6826/9671/item/28).


Програмування - Roman.im