online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoExperimental and Clinical Physiology and Biochemistry
 • 9 of 13
Up
ECPB 2019, 85(1): 58–63
https://doi.org/10.25040/ecpb2019.01.058
Research articles

Application of Infrared Spectroscopy in the Differential Diagnosis of Tumor Diseases of the Mammary Gland

N.Yu. PERSHKO, O.Ye. LEVCHENKO, O.V. PONOMAROVA, M.V. SYDORENKO
Abstract

We applied the method of infrared spectroscopy using the author’s technique blood smears (unstained, non-fixed) patients with diagnoses: breast cancer, fibroadenomatosis and practically healthy. Our research is based on an analysis of the spectral characteristics of blood in the Amide 1 band (1600 ... 1700 cm-1) where the spectrum is formed mainly due to the protein components of the blood, the main part is albumin. That is why the changes of the spectral indices reflect the conformational changes of albumin, changes the state of its liganding. Blood smears on a glass slide were dried for 40 minutes in termostat at t = 35º С. The measurements were issued on an infrared spectrophotometer Specord M 80 equipped with a reflection additional. For objectify of our data we are looking for possible options for supplement the quality description of spectrograms with quantitative indicators. With these indicators the infrared spectra could be objectively compared. During spectral studies of thin blood films from the entire infrared range available for study (4000 ... 200 cm-1), we selected a section (1672 ... 1658 cm-1).

A quantitative estimate of a portion of the spectrum was performed by calculating of the area under the graph of the modulus of the second derivative using the author’s computer program. Statistical processing of the results was performed by methods of variation statistics.

Specified differences in the spectral indices of healthy and patients with breast cancer were revealed and patients with breast cancer had the spectral indices of native smears significantly lower. Treatment of blood smears with a solution of calcium chloride alters the absorption. After the treatment of blood smears with calcium chloride, changes in absorption were different and significant in the groups of practically healthy and patients with breast cancer.

Practically healthy patients with a diagnosis of fibroadenomatosis the spectral indices of blood smears after treatment with calcium chloride showed a tendency to decrease, and patients with cancer – significantly increased, reaching values of the indicator of native blood smears of practically healthy people. As control and more thoroughly overview of the applying of the diagnostic capabilities of spectroscopy, we provided T-analysis of the results.

Multidirectionality of changes in absorption under the influence of a solution of calcium chloride for group “healthy” for patients with breast cancer and patients diagnosed with fbroadenomatosis can significantly complement the procedure of primary and differential diagnosis.

This approach for differential diagnosis is characterized by reliability, expressivity and high throughput.

Recieved: 04.02.2019

Keywords: albumin, infrared spectroscopy, breast cancer, fibroadenomatosis, potassium chloride

Full text: PDF (Ukr) 422K

References
 1. 1. Fedorenko Z, Hulak LO, Mykhaylovych Yu, Horokh YeL, Ryzhov AYu, Sumkina OV et al. Rak v Ukrayini, 2016-2017. Byuleten' natsional'noho kantserryeyestru. Kyyiv. 2017;19:50-2.
 2. 2. Smolyanka P, Sklyar SYu. Skryninh ta rannya diahnostyka raku hrudnoyi zaloza. Klin. Оnkolohiya. 2013;4(12):46-50).
 3. 3. Pshenkina NN. Syvorotochnyy albumin: struktura i transportnaya funktsiya. Farmakologiya. 2011;10:1067-9. doi.org/10.1055/s-0030-1261209
 4. 4. Ponomarov IO, Sydorenko MV, Levchenko OYe, Pershko NYu. Metodyka otsinky rezultativ spektrometrichnikh doslidzen biolohichnykh obyektiv v eksperimenti ta klinitsi. Eksperymentalna ta klinichna fiziolohiya y biokhimiya. 2012;2:74-81.
 5. 5. Ponomarov IO, Sydorenko MV, Levchenko OYe, Pershko NYu, Pyelyevin SV, Burlaka DP. «Prohrama avtomatyzovanoyi оbrobka danykh spektrometriyi "Spectran infra"». PA No16679. Derzhavnyy departament Ukrayiny z intelektualnoyi vlasnosti 19.05.2006).
 6. 6. Andreyeva OL. Izmeneniye svoystv svyazyvayushchikh tsentrov albumina v otsenke sostoyaniya organizma pri patologii. Dis. d-ra biol. nauk: «Biokhimiya», Yekaterenburg, 2003:37-42.
 7. 7. Lopukhin NM, Dobretsov HYe., Yu.A. Hryzunov YuA. Konformatsiyni zminy molekuly al'buminu: novyy typ reaktsiyi na patolohichnyy protses. Byul. eksper. biol. i med. 2000;7:4-8.
 8. 8. Korolik YeV, Ivanov AA, Insarova NI, Morozova OM, Milanovich NF, Uss AL. Analiz funktsional'nogo sostoyaniya osnovnykh transportnykh sistem plazmy krovi patsiyentov s ostrym i khronicheskim leykozom posle transplantatsii gemopoeticheskikh stvolovykh kletok metodom fluorestsentnogo zondirovaniya.Doklady BGUIR. 2016;7(101):76-81).
 9. 9. Lyang OV, Shnurr K, Vaytershtadt K. Laboratornaya diagnostika aktivnoy zlokachestvennoy proliferatsii metodom EPR-spektroskopicheskogo opredeleniya izmeneniy transportnykh svoystv al'bumina vsyvorotke krovi. Laboratornaya sluzhba. 2015;4(3):44-56). doi.org/10.17116/labs20154344-56
 10. 10. Tereskov AYu, Nikolayenko AN, Sharipova SKh, Ivanov VV. Vozmozhnosti differentsial'noy diagnostiki dobrokachestvennykh i zlokachestvennykh opukholey oporno-dvigatl'noy sistmy s pomoshch'yu metodov infrakrasnoy spektroskopii plazmy krovi. Uspekhi sovremennogo yestestvoznaniya. 2012;8:25-8.
 11. 11. Borysenko SM, Troyits'kyy HV. Modyfikatsiya aminokyslotnykh zalyshkiv al'buminu krovi onkolohichnykh khvorykh. Byuleten' eksper.biol. 981;7:61-3.
 12. 12. Borysenko SM, Kasymova HA, Sorokin VM Modyfikovanyy al'bumin v klinichnykh diahnostychnykh i prohnostychnykh testakh. Zap. оnkol. 1988;24(9):1123-5). doi.org/10.1016/0014-3057(88)90096-1
 13. 13. Susi H, Byler DM. Protein structure by Fourier transform infrared spectroscopy: second derivative spectra. Biochem. Bioph. Research Common.1983;1140:148-153.
 14. 14. Chihiradze YuU.N. Infrachervona spektroskopiya polipeptydiv i bilkiv. M. Nauka.1965:135).
 15. 15. Romanov NM, Andryeyeva MV, Chikhirzhina YeV, Polyanchenko AM. Infrachervona spektroskopiya rozchyniv al'buminu v prysutnosti ioniv metaliv. Visnyk SPbHU. Fizyka i khimiya. 2017;4 (62):146-152).
 16. 16. Pershko NYu., Levchenko OYе., Pelevin SV, Mel'nyk VO, Sydorenko MV. Zalezhnist' ICH-spektral'nykh kharakterystyk al'buminu vid yoho kontsentratsiyi u rozchyni. Zb. tez Mizhn. нauk. кonf. «Biofizychni mekhanizmy funktsiyuvannya zhyvykh system» (16-18 zhovtnya 2008 r.) L'viv. 2008:19-20.
 17. 17. Pershko NYu., Levchenko OYe, Ponomar'ova OV, Sydorenko MV. Skryninhovi pidkhody v onkolohiyi na osnovi infrachervonoyi spektroskopiyi. Ukrayins'kyy radiolohichnyy zhurnal. M-ly ХIII z'yizdu onkolohiv Ukrayiny. (26-28 travnya 2016 r.), Kyyiv. 2016:8-9.


Програмування - Roman.im