online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoExperimental and Clinical Physiology and Biochemistry
 • 7 of 11
Up
ECPB 2019, 86(2): 51–58
https://doi.org/10.25040/ecpb2019.02.051
Research articles

The Comparative Characteristics of Aerobic and Anaerobic Productivity of Girls in Lowland and Mountainous Transcarpathian Areas According to the Body Component composition

O.А. DULO
Abstract

Introduction. There aren’t only aerobic but also anaerobic processes of energy supplying of the body’s vital functions which play an important role in the formation of physical health. The important factor which has an influence on the morpho-functional state of a person is the territory of living, so national and population differences of morpho-functional indicators stimulate scientists to search for relative standards for residents of certain regions. The study of aerobic and anaerobic productivity of people in the post-paternal period of ontogenesis with a different somatotype who are living in the Transcarpathian region will allow to obtain the standards of physical health of girls that are relevant and socially significant. The purpose of the work was to compare the aerobic and anaerobic possibilities of girls in lowland and mountainous regions of Transcarpathian region, depending on the component composition of the body. Materials and methods. The comparative analysis of the level of physical health in 220 girls of the post-pubertal period of ontogenesis, aged 16 to 20 years, was conducted. The number of surveyed girls in the mountainous regions of the Transcarpathian region was 102 people (46.4 %) and in the low-lying regions - 118 people (53.6 %). The method of bicycle ergometry was used to measure physical performance (PWC170), maximum oxygen consumption (VO2 max). To estimate the level of aerobic productivity, the estimation scale of Y.P. Pyrnath was used. To estimate the capacity of the anaerobic lactate processes of the energy supply of the body, that is, the maximum amount of external work for 1 min (IPPC), the method of Shogy A., Cherebetin G. was used. The body mass composition was determined by using the Body Composition Monitor "Omron BF511" impedance method, which calculated the percentage of fat mass (subcutaneous and visceral fat) and the percentage of muscle mass. The results of the research indicate that the physical health of the girls living in the Transcarpathian region depends on the composition of the body, namely: the excellent level of aerobic productivity is observed in girls of mountain areas who have insufficient body weight with the normal relative fat content and the high relative content of skeletal muscle, at the normal level of visceral fat and as a result, the level of physical health exceeds the "critical level" according to G.L. Apanasenko and corresponds to ‘excellent’ according to Y.P. Pyrnath. Since the process of performing some physical activity in the aerobic and anaerobic mode requires energy accumulated in the muscles, the presence of fat component in the girls in the mountainous area (under hypoxia) is a certain ballast as there is a need to increase the volume of oxygen for processes of fat oxidation and, as a result, in girls with the increase in relative fat content not only reduces the amount of maximum oxygen consumption, but also decreases the power of anaerobic alactate and lactate processes of energy body supply as well as the number of performed maximum external mechanical work during 1 min which is the indicator of anaerobic (lactate) performance of the body. Conclusions. The excellent level of the aerobic performance is observed in girls of low-lying areas with the normal body mass, with the high relative fat content and normal relative content of skeletal muscle, with the normal level of visceral fat. The presence of fat in the female population of low-lying areas provides energy for the muscle work which contributes to the better development of the muscular system. The high level of energy supply due to the high relative fat content causes the excellent level of physical health of girls in lowlands of the Transcarpathian areas.

Recieved: 10.05.2019

Keywords: aerobic productivity, anaerobic productivity, physical health, fat, skeletal muscles

Full text: PDF (Eng) 927K

References
 1. 1. Astrand J. Aerobic work capacity in men and women with special reference to age. Acta Physical. Scand.1960;49(169):1-92.
 2. 2. Apanasenko GL. Problemy upravleniya zdorov'yem cheloveka. Nauka v olimpiyskom sporte: spetsial'nyy vypusk. 1999. 56-60.
 3. 3. Gaul CA, Docherty D, Cicchini R. Differences in anaerobic performance between boys and men. Int. J. Obes Relat. Metab. Disord. 2000;24:7841-8.
 4. 4. Furman YUM, Miroshnychenko VM, Drachuk SP. Perspektyvni modeli fizkul'turno-ozdorovchykh tekhnolohiy u fizychnomu vykhovanni studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv. Kyyiv: NUFVSU; Olimp. l-ra; 2013. 174.
 5. 5. Shogy A, Cherebetin G. Minutentest auf dem fanradergometer zur bestimmung der anaeroben capazitar Eur. J. Appl. Physiol. 1974;33:171-6. doi.org/10.1007/BF00449517
 6. 6. Sal'nikova SV, Nikolaj P, Larisa T. Fizicheskoe sostojanie, kak integral'nyj pokazatel' fizicheskogo zdorov'ja, i opredeljajushhie ego factory. Scientific Letters Of International Academic Society Of Michal Baludansky. 2015;3(2):22-4.
 7. 7. Brezdenuk O. Aerobni mozhlyvosti studentiv 17-21 roku z riznym vmistom zhyrovoi ta m'jazovoi tkanyny v organizmi. Fizychna Aktyvnist', Zdorov'ia i Sport. 2014;1(15):9-18.
 8. 8. Serorez TB, Navka PI. Aerobna i anaerobna produktyvnist orhanizmu, yak faktory, shcho vyznachaiut riven fizychnoho zdorov'ia. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu : zb. nauk. pr. / za red. SS. Yermakova. 2014;6:58-61.
 9. 9. Furman YUM, Drachuk SP. Korelyatsiyni vzayemozv'yazky aerobnoyi ta anaerobnoyi (laktatnoyi) produktyvnosti orhanizmu z yakisnymy parametramy rukhovoyi diyal'nosti studentiv cholovichoyi stati (17-19 rokiv). Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu: zb. nauk. pr. / za red. SS. Yermakova. 2005;15:51-5.
 10. 10. Dulo OA, Furman YUM. Porivnyal'na kharakterystyka aerobnoyi produktyvnosti divchat z riznym somatotypom, yaki prozhyvayut' u hirs'kykh ta nyzynnykh rayonakh Zakarpattya. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2013;20:23-7.
 11. 11. Stewart AD, Sutton L. Body composition in sport, exercise and health. 2012.232. doi.org/10.4324/9780203133040
 12. 12. Robach P, Bonne T, Flück D, Bürgi S, Toigo M, Jacobs RA. et al. Hypoxic training: effect on mitochondrial function and aerobic performance in hypoxia. Med. Sci. Sports Exerc. 2014;46(10):1936-45. doi.org/10.1249/MSS.0000000000000321
 13. 13. Pirohova VH, Fabri ZY, Fera OV. Rol' bahatokomponentnykh faktoriv u poshyrenni zakhvoryuvan' shchytopodibnoyi zalozy v Zakarpatti ta rozrobka zakhodiv yikh rann'oho vyyavlennya. Mizhnarodnyy Endokrynolohichnyy Zhurnal. 2008;3(15):42-7.
 14. 14. Bondarchuk NY., Chernov VD. Efectyvnist zastosuvanja diferentsiyovanogo pidhodu u procesi physychnoho vyhovannya studentiv z riznyh bioheohimichnyh zon Zakarpattya. Visnyk Chernihivskoho derzavnogo pedahohichnogo universitetu. Seria: pedahohichni nauky. Physichne vyhovannya ta sport. 2009;64:433-36.
 15. 15. Pyarnat YAP. Vozrastno-polovyye standarty (10-15 let) aerobnoy sposobnosti cheloveka: avtoref. dis. ... d-ra med. nauk: spets. 03.00.13 «Fiziologiya cheloveka i zhivotnogo». M., 1983. 44.
 16. 16. Makarova GA. Sportivnaya meditsina. M.: Sovetskiy sport; 2003. 480.


Програмування - Roman.im