online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoЕкспериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Редколегія  In English English

Редакційна колегія та редакційна рада

До складу редакційної колегії входять експерти в галузі фізіології, біохімії, клітинної та молекулярної біології, медицини. Вони є незалежними рецензентами і компетентними фахівцями кожен у своїй конкретній галузі науки. Члени редакційної колегії підтримують тісний зв’язок з Міжнародною редакційною радою, це забезпечує високий рівень розгляду рукописів.

Наш журнал має широке коло авторів у різних галузях фізіології, біохімії, медицини, тому у деяких випадках рукописи можуть розглядати фахівці, які не є членами редакційної колегії, але є експертами вузької тематики. Ці фахівці дотримуються всієї відповідальності рецензентів і зберігають конфіденційність.

Головний редактор:

Гжегоцький М.Р., (Львів, Україна), e-mail: gzhegotskyi@gmail.com

Члени редколегії:

 • Великий М.М., (Київ, Україна),
 • Воробець З.Д., (Львів, Україна),
 • Воробець Н.М., (Львів, Україна),
 • Воронич-Семченко Н.М., (Івано-Франківськ, Україна),
 • Доліба М.М., (Філадельфія, США)
 • Зіменковський Б.С., (Львів, Україна),
 • Козявкін В.І., (Трускавець, Україна)
 • Лайдлер П., (Краків, Польща)
 • Магльований А.В., (Львів, Україна),
 • Мельник І.А. (Заступник головного редактора), (Львів, Україна),
 • Петришин Ю.С., (Заступник головного редактора), (Львів, Україна),
 • Регеда М.С., (Львів, Україна),
 • Скляров О.Я., (Львів, Україна),
 • Смоляр Н.І., (Львів, Україна),
 • Стояновський В.Г., (Львів, Україна),
Редакційна рада:
 • Бабський А.М., (Львів, Україна),
 • Берегова Т.В. (Київ, Україна),
 • Возіанов С.О. (Київ, Україна),
 • Грельє Ф. (Франція)
 • Губський Ю.І. (Київ, Україна),
 • Єлісєєва О.П. (Львів, Україна),
 • Коенен А. (Нідерланди),
 • Манько В.В. (Львів, Україна),
 • Медина І.Р. (Франція),
 • Мороз В.М. (Вінниця, Україна),
 • Павлік В. (Польща),
 • Піняжко О.Р. (Львів, Україна)
 • Снітинський В.В., (Львів, Україна)
 • Сольський Я. (Польща),
 • Шафран Л.М. (Одеса, Україна)


Програмування - Roman.im