online ISSN 2415-3176
print ISSN 1609-6371
logoЕкспериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Для авторів  In English

Конфіденційність

Усі прийняті рукописи передаються на перегляд рецензентам, які зберігають конфіденційність. Ні члени редакційної ради, ні рецензенти (окрім головного, відповідального та технічного редакторів) не повинні безпосередньо спілкуватись з авторами. Рецензентам не дозволяється публічно обговорювати рукописи, які ще не опубліковані.

Конфлікт інтересів

Автори під час подання рукопису повинні надати інформацію редакційній колегії про потенційні або існуючі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на розгляд рукопису статті, наприклад фінансові інтереси, особисті конфлікти.

Оцінювання рукописів

Технічний редактор приймає друковані рукописи та їх електронні версії, перевіряє стан і наявність усіх супровідних документів. Після цього рукописи передають на розгляд рецензентам за рекомендацією відповідального редактора, відповідно до розділу фізіології, біохімії чи медицини, які досліджувались чи були описані у рукописі статті. У журналі «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» рецензентами є науковці та лікарі різних спеціальностей, що забезпечує об’єктивне оцінювання матеріалів.

Відповідальність рецензентів

Рецензенти зобов’язані подавати свій відгук щодо рукопису чітко, коректно, зі супровідними аргументами, коментарями та посиланнями на відповідні літературні джерела (в разі необхідності). Рецензія в жодному випадку не може бути ліберальною або образливою щодо авторів; критицизм щодо статті, який ґрунтується на особистих порахунках – неприпустимий.

Рецензенти повинні відмовитися від рецензування рукописів, відносно яких існують певні конфлікти інтересів, що виникли в результаті співпраці чи інших стосунків із авторами рукопису, з організаціями чи установами, які фінансують чи мають інше відношення до поданої роботи, а також пам’ятати про конфіденційність матеріалів, переданих їм на розгляд, і не повинні обговорювати їх серед колег.

Рецензенти, котрим необхідна консультація щодо статті з колегами, повинні попередньо узгодити це з редакцією журналу.

Редакція журналу просить рецензентів враховувати такі етичні аспекти:

  • чи був рукопис опублікований авторами раніше?
  • чи рукопис містить фрагменти плагіату вже опублікованих робіт?
  • чи рукопис виконаний з урахуванням етичних норм і відповідно до існуючих правил?
  • чи існують натяки або докази того, що дані, представлені у рукописі, є фіктивними чи сфальсифікованими?
  • чи коректно та повноцінно автори представили результати досліджень?
  • будь-яка інша інформація, яка може бути причиною для відмови у публікації рукопису, повинна бути надана до редакції.

Відповідальність редакторів

Редактори журналу «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» повинні підтвердити та забезпечити справедливе оцінювання усіх рукописів беручи до уваги їх науковий, інтелектуальний зміст, враховуючи етичні принципи, незалежно від статі, раси, національності, віросповідання чи політичних уподобань авторів. Редакція відповідає за прийняття рішень щодо публікації чи відмову в опублікуванні поданих на розгляд рукописів, які базуються на основі оцінки рецензентів, політики журналу, не допускаючи плагіату, наклепів чи порушення авторських прав.

Редактори не повинні мати жодних конфліктів інтересів з рецензентами щодо прийняття чи відмови в опублікуванні поданих робіт, та забезпечити анонімність рецензування.

У разі принципових зауважень рукопис статті із рецензією повертають автору. Автор може погодитись або не погодитись (мотивуючи) із зауваженнями, про що повинен повідомити в авторській довідці, яка має супроводжувати рукопис при повторному поданні. Редколегія повідомляє автора про те, що працю прийнято або не рекомендовано до друку.

Відповідальність авторів

Автори повинні надати інформацію щодо вкладу кожного з них у роботу та реагувати на зауваження викладені у рецензії на рукопис. Усі автори повинні підписати рукопис статті, це означає, що всі вони погоджуються з її змістом. Список авторів може бути перевірений з метою уникнення несправжнього авторства (PLoS www.plosmedicine.org)

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000023

Потрібно зазначити усі деталі етичної відповідності та наявності дозволів щодо досліджень, проведених на людях, а також використання у експериментах тварин.

Рукопис статті не може бути одночасно надісланий до іншого видання. У номер журналу подають не більш, ніж одну статтю одного й того ж автора.

Програмування - Roman.im